Freebies with oHLa :: แจก Strivectin SD Serum ขนาด 7ml. 5 รางวัล

StrivectinSD Serum

แจกผลิตภัณฑ์ Strivectin-SD Serum ขนาด 7ml จำนวน 5 รางวัล

–ปิดกิจกรรมแล้วค่ะ —

กติกา

ตอบคำถามให้ครบทั้ง 3 ข้อนี้ในช่อง comment ด้านล่าง

1. ระบุชื่อ user name ของคุณใน facebook พร้อม email address ของคุณในช่อง comment ด้านล่างนี้

2. บอกสภาพผิว หรือปัญหาผิวที่คุณกังวลอยู่ในปัจจุบัน

3. บอกเหตุผลว่าทำไมคุณจึงอยากทดลองใช้ Strivectin-SD Serum

**เมื่อคุณตอบคำถามครบทุกข้อแล้ว ให้เข้าไปกรอกชื่อ-นามสกุลและ email ของคุณอีกครั้งในช่อง comment ใต้ภาพที่ link นี้**

เงื่อนไข

– สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ – เวลา 14.00น. ของวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556

-ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลผ่านทาง Parloir de oHLa ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556

– ผู้ที่ได้รับรางวัลฯทั้ง 3 ท่านจะต้องติดต่อทีมงานฯภายใน 18.00น. ของวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556 มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลฯ

– สงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลเฉพาะแฟนเพจ Parloir de oHLa ที่ทำถูกต้องตามกติกาและเงื่อนไขทุกข้อเท่านั้น

– ทีมงานฯขอสงวนสิทธิ์การตัดสินรางวัล การเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของทีมงานฯถือเป็นอันสิ้นสุด

ขอบคุณ StriVectin (Thailand) สำหรับการสนับสนุนของรางวัลและกิจกรรม Freebies with oHLa ในครั้งนี้

สามารถอ่านรีวิว Strivectin-SD Serum ได้ที่นี่